Shanxi Air Quality Map

Anning Subdistrict

Jincheng

Jincheng City

Jinyuan

Jinzhong City

Lüliang City

Pingcheng District

Pinglu

Shanxi

Taiyuan City

Xinzhou City

Yangquan

Yangquan City

Yuci

Yuncheng

Yuncheng City

Air Quality Scale

Good
Fair
Moderate
Poor
Very poor
No data
More info