Yunnan Air Quality Map

Baoshan

Dali

Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture

Jinghong

Kunming

Lijiang City

Lincang

Lucheng

Mengzi

Nujiang Lisu Autonomous Prefecture

Qilin

Qujing

Wenshan

Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture

Yunnan

Yuxi

Zhaotong

Air Quality Scale

Good
Fair
Moderate
Poor
Very poor
No data
More info