Shiga Prefecture Air Quality Map

Higashiōmi

Hikone-shi

Kusatsu

Minokuchi

Moriyama

Nagahama

Omihachiman-shi

Otsu-shi

Takashima

Air Quality Scale

Good
Fair
Moderate
Poor
Very poor
No data
More info