Kyoto Prefecture Air Quality Map

Ayabe

Fukuchiyama-shi

Ide

Kameoka

Kizugawa

Kumiyama

Kyotanabe

Kyotango

Kyoto-shi

Maizuru-shi

Minamiyamashiro

Miyazu

Nantan

Oyamazaki

Seika

Uji-shi

Air Quality Scale

Good
Fair
Moderate
Poor
Very poor
No data
More info